Συνεδρίαση 2η ειδική 25/2/2020

Σας καλούμε σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 74 του Ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019, που θα διεξαχθεί την Τρίτη 25 -2-2020 και ώρα 20.30 μ.μ. στο Δημαρχείο Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, με θέμα μοναδικό:

 

1. Εκλογή αναπληρωματικού μέλους της Δημοτικής Παράταξης «Δημοκρατική Συνεργασία για τη Νίκαια και το Ρέντη» στην  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, λόγω ανεξαρτητοποίησης Δημοτικού Συμβούλου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΤΜ/ΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΤΣΙΚΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Comments are closed.