Συμβουλευτική ανέργων

Παρεχόμενες υπηρεσίες σε ανέργους κατοίκους του Δήμου μας
Οι άνεργοι κάτοικοι του Δήμου μας έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στην Κοινωνική Υπηρεσία και να λάβουν τις εξής υπηρεσίες από εξειδικευμένο σύμβουλο σταδιοδρομίας:

• Ατομική Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος της Ατομικής Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας ο άνεργος έχει τη δυνατότητα να συζητήσει και να βελτιώσει τις δεξιότητές του σχετικά με:

τη σύνταξη του βιογραφικού του σημειώματος,

τη σύνταξη συνοδευτικής επιστολής,

τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας,

τη συνέντευξη επιλογής προσωπικού,

την αξιοποίηση του Διαδικτύου στην αναζήτηση εργασίας,

καθώς και να συζητήσει ζητήματα προσωπικής επαγγελματικής ανάπτυξης.

• Πληροφόρηση

Ο άνεργος έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται από την Υπηρεσία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείο για προκήρυξη θέσεων στο Δημόσιο τομέα, προγράμματα κατάρτισης καθώς και για επιδόματα και παροχές σε ανέργους.

• Υποστήριξη στη συμπλήρωση αιτήσεων

ο άνεργος έχει τη δυνατότητα να λάβει υποστήριξη σχετικά με την ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων  για διεκδίκηση θέσεων εργασίας καθώς και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

2.Πραγματοποίηση προγραμμάτων σταδιοδρομίας στα σχολεία

Σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες του Δήμου πραγματοποιούνται προγράμματα σταδιοδρομίας που έχουν στόχο την ευαισθητοποίηση και την πληροφόρηση των μαθητών σχετικά με τις επαγγελματικές τους επιλογές.

Τηλ.Επικοινωνίας: 2132004819

Διεύθυνση: Μπιχάκη 8. Αγ.Ι.Ρέντης (2ος όροφος)