Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη ανακοινώνει

τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Μ.Ε.)

για οκτώ (08) άτομα των κάτωθι ειδικοτήτων :

  • Ένα (1) ΠΕ Ιατρών
  • Ένα (1) ΠΕ ή ΤΕ Διαιτολόγων- Διατροφολόγων
  • Δύο (2) ΤΕ Νοσηλευτών
  • Δύο (2) ΔΕ Ναυαγοσωστών
  • Ένα (1) ΔΕ Προπονητών ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ (TAE –KWON-DO )
  • Ένα (1) ΔΕ Αγειοπλαστικής –Κεραμικής

διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών για την εκτέλεση των έργων «Υλοποίηση Προγραμμάτων Αθλητισμού  της Διεύθυνσης Αθλητισμού» και «Υλοποίηση Προγραμμάτων Πολιτισμού της Διεύθυνσης Πολιτισμού & Παιδείας».

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : από  20/05/2022 έως και 30/05/2022

Αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

ariadni.karapakla@nikaia-rentis.gov.gr

συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ και ΟΧΙ ΣΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ.

Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη,

με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο  2132075226 & 2132075304

στο τμήμα Προσωπικού Αορίστου Χρόνου και Έκτακτου Προσωπικού.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ 1 ΠΕ ΤΕ 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ 2 ΔΕ ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΤΙΜΟ 

 

 

Author

Comments are closed.