Σας καλούμε σε Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 74 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το αρ. 67 του Ν3852/2010 και του αρ. 184 του Ν 4635/2019, σε εφαρμογή του αρ. 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α΄/91), της με αρ. πρωτ. 35496/2604-2023 Εγκυκλίου 488 του Υπουργείου Εσωτερικών, της με αρ. πρωτ. 39167/2-6-2022 Εγκυκλίου 375 του Υπουργείου Εσωτερικών για την λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου, των άρθρων 31, 36 & 37 του Ν 5013 /2023 (ΦΕΚ 12 / Α΄/ 19-1-2023), που θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ την Τρίτη 16-05-2023 με ώρα έναρξης την 14.00 π.μ. και ώρα λήξης την 19.00 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Author

Comments are closed.