Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη 5η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου   2021 και ώρα 19:00,  σύμφωνα με τις  σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/07.06.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/τ. Α΄/19.07.2018), σε εφαρμογή της με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 44391/14.07.2021 (Φ.Ε.Κ./τ.Β΄/3112) ΚΥΑ, για τη θέσπιση έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού  COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας.

Η Συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί στο Γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας  (Βουρνόβα 35 & Κ.Παλαμά 71 – Νεάπολη).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                                                 ΑΝΝΑ ΑΙΓΙΝΙΤΗ

 

 

                            ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

         

Θέμα  1ο : «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση ή μη άδειας ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων  στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας (Πρόχειρου Γεύματος) » του κου  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ  επί της οδού Βούλγαρη αρ. 4  στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας»

 Θέμα 2ο: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Παράταση ή μη άδειας ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων  στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος» της εταιρείας:  ΚΕΒΓΑΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. επί της οδού Π.Τσαλδάρη αρ. 128 & Π.Ράλλη   αρ. 299 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας »

Θέμα 3ο: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Παράταση ή μη Ωραρίου Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων  στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση  Μαζικής Εστίασης Πλήρους Επεξεργασίας (Πλήρους Γεύματος)» του κ. Θεολόγου Κουντούρη επί της οδού Φιλαδελφείας  αρ. 33 & Κ.Γέμελου αρ. 286  στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας »

Θέμα  4ο: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Παράταση ή μη Ωραρίου Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων  στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Κυλικείο εντός Αίθουσας Ψυχαγωγίας» του κ. Πέτρου Κατσάκου επί της οδού Μπελογιάννη αρ. 112Γ  & Σπάρτης    στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας »

Θέμα 5ο: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Παράταση ή μη Ωραρίου Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων  στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση  Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας» του κ. Ιωάννη Κουντουνάκου  επί της οδού Μυστρά   αρ. 14  στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας »[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Comments are closed.