Σας καλούμε σε Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 74 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το αρ. 67 του Ν3852/2010 και του αρ. 184 του Ν 4635/2019, σε εφαρμογή του αρ. 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α΄/91), της με αρ. πρωτ. 35496/26-04-2023 Εγκυκλίου 488 του Υπουργείου Εσωτερικών, της με αρ. πρωτ. 39167/2-6-2022 Εγκυκλίου 375 του Υπουργείου Εσωτερικών για την λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου, των άρθρων 31, 36 & 37 του Ν 5013/2023 (ΦΕΚ 12 / Α΄/ 19-1-2023), τη με αρ. 8481/10-2-2022 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 674/Β΄/15-2-2022 καθορισμός τρόπου κατανομής και χρήσης των χώρων που παραχωρούνται από τα Δημοτικά Συμβούλια στα πολιτικά κόμματα), το με αρ. 15/2022 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 39/Α΄/1-3-2022) και σύμφωνα με το με αρ.45/2023 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 99/Α΄/22-4-2023) με σκοπό την κατανομή των χώρων και τον καθορισμό του τρόπου χρήσης αυτών κατά την προεκλογική περίοδο, που θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ την Πέμπτη 04-05-2023 με ώρα έναρξης την 12.00 π.μ. και ώρα λήξης την 14.30 μ.μ. Αποστείλατε ηλεκτρονικά τη συμμετοχή, την τοποθέτηση και την ψήφο σας με e-mail από 12:00 π.μ. έως 14.30 μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dsimvoulio@nikaia-rentis.gov.gr για την λήψη απόφασης του
κάτωθι θέματος:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Author

Comments are closed.