Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 8.30 μ.μ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων Κοιμητηρίου Σχιστού (ΣΥΝ.ΔΗ.ΚΟΣ), για τη δημοτική περίοδο 2024 – 2028.

Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη στην Π.Ε.Δ.Α.

Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη για το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ)

– Ορισμός δύο υπαλλήλων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους και ενός Δημοτικού Συμβούλου, για τη σύσταση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, για το οικονομικό έτος 2024

-Ορισμός των μελών της Επιτροπής Διενέργειας των Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης κινητών και ακινήτων του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81, για το έτος 2024.

– Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων – Επιτροπών, οικονομικού έτους 2024

 – Ορισμός υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής οικονομικού έτους 2024

 – Ορισμός μελών Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων, για το έτος 2024.

Author

Comments are closed.