ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ                                                                                           Νίκαια:  09.05.2023

Ταχ. Δ/νση: Βουρνόβα 35 & Κ.Παλαμά 71                                                                                Αρ.Πρωτ.: 9

Ταχ. Κώδικας: 18452  ΝΕΑΠΟΛΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΡΟΥΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Τηλ. : 210.4926445

Τηλ.: 213.1301808

e-mail: enotita_nikaias@nikaia-rentis.gov.gr

 

                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ 

                                ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΝΙΚΑΙΑΣ

           Συνεδρίαση  3η

Σας προσκαλούμε στην 3η Συνεδρίαση της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ιωάννη Ρέντη  η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς, την Πέμπτη 11-05-2023 με ώρα έναρξης 10:30 π.μ. και ώρα λήξης την 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις  σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/07.06.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/τ. Α΄/19.07.2018), και του αρ. 184 του Ν. 4635/2019, σε εφαρμογή του Ν. 4940/2022 (Φ.Ε.Κ. τ.Α΄/112), της με αρ. πρωτ.: 39456/15.06.2022 Εγκυκλίου 380 του Υπουργείου Εσωτερικών,  και του αρ. 78  του Ν. 4954/2022 ( Φ.Ε.Κ. 136/τ.Α΄/ 09.07.2022), για τη  λήψη  απόφασης στο κάτωθι Μοναδικού θέμα:

Θέμα Μοναδικό: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Παράταση ή μη Ωραρίου Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων  στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας (Πρόχειρου Γεύματος) » της εταιρείας CAFÉ DU MONDE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ε.Ε.  επί της οδού Βούλγαρη αρ. 4  στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας Αγ.Ι.Ρέντη.

Αποστείλατε ηλεκτρονικά τη συμμετοχή σας και την ψήφο σας με e-mail από 10:30 π.μ. έως 12:00 μ.μ.  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: enotita_nikaias@nikaia-rentis.gov.gr.

Η εισήγηση του θέματος της συνεδρίασης θα σταλεί σε όλα τα τακτικά μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.nikaia-rentis.

gov.gr)

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                ΑΝΝΑ ΑΙΓΙΝΙΤΗ

 

 

 1. Δήμαρχος – κ. Γιώργος Ιωακειμίδης
 2. Αντιδήμαρχος Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής – Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – κ. Μάλαμα Αφροδίτη.
 3. Γενική Γραμματέας – κ. Νέλλη – Κανέλλα Παπαχελά
 4. Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Νίκαιας – κ. Άννα Αιγινίτη
 5. Τούντας Κανέλλος – Επικεφαλής του Συνδυασμού:

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΝΙΚΑΙΑ και τον ΡΕΝΤΗ»

 1. Κατηφές Παναγιώτης – Επικεφαλής του Συνδυασμού:

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΙΚΑΙΑΣ

-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ»

 1. Κώστας Παπαδόπουλος – Επικεφαλής του Συνδυασμού:

«ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΡΕΝΤΗ – ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ»

 1. Κατερίνα Θωΐδου – Επικεφαλής του Συνδυασμού:

«ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΙΑ ΤΗΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ»

 1. Αγγελή – Μπαλούρδου Ελένη (Αντιπρόεδρος )
 2. Χατζηπαυλίδου Ευαγγελία (Τακτικό μέλος)
 3. Μαζαράκης Νικόλαος (Τακτικό μέλος)
 4. Σάμιος Ηλίας (Τακτικό μέλος)
 5. Νικητίδης Ευγένιος (Τακτικό μέλος)
 6. Ισαακίδου Κυριακή (Τακτικό μέλος)
 7. Κιούση Παρασκευή (Τακτικό μέλος)
 8. Τσίτουρας Δημήτριος  (Τακτικό μέλος)
 9. Γαλανοπούλου Βασιλική (Τακτικό μέλος)
 10. Λαζοπούλου Ιωάννα (Τακτικό μέλος)
 11. Βαΐτση Μαριάνθη – Καλυψώ (Τακτικό μέλος)
 12. Αμπατζόγλου Εμμανουήλ (Τακτικό μέλος)
 13. Δημάκη Μαρία (Τακτικό μέλος)
 14. Λουΐζου Άννα-Μαρία (Τακτικό μέλος)

 

Author

Comments are closed.