Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη 2η Συνεδρίαση του Σώματος, την Παρασκευή 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 και ώρα 12:00, διά ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α΄/87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ/Α΄/133), με την από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού  της διάδοσής του (ΦΕΚ/Α΄/55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν4682/2020 (ΦΕΚ/Α΄/76), την με αρ. πρωτ: 18318/13-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την με αρ. πρωτ: 20930/31-03-2020 εγκύκλιο 40 του Υπουργείου Εσωτερικών, την με αρ. πρωτ.33282/29-5-2020 εγκύκλιο 163 του Υπ. Εσωτερικών, την με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την Δ1α/ΓΠ.οικ.9147/10-2-2021(ΦΕΚ/Β΄/534)ΚΥΑ, την με αρ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 32η Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.9769/13-2-2021 (ΦΕΚ/Β΄/586) ΚΥΑ, για τη λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς την
παρουσία κοινού.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab
Author

Comments are closed.