Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 6 του Ν 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α΄/06-10-2023), σε εφαρμογή της με αρ. πρωτ. 8182/26- 01-2024 Εγκυκλίου 98 (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) του Υπουργείου Εσωτερικών για την λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024 και ώρα 8.30 μ.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Νίκαιας (Γερβασίου Γρεβενών 5-7, 1ος όροφος), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Τροποποίηση\Συμπλήρωση της με αρ. 96/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου 12ωρης & 24ωρης λειτουργίας Υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη για το Τμήμα Εποπτείας Αποκομιδής της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
  1. Ψήφισμα για την υπογραφή και την επικύρωση της Συνθήκης Απαγόρευσης των Πυρηνικών Όπλων η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2021.
  1. Αίτημα απόδοσης τιμών στον αείμνηστο Υπαρχιφύλακα Γεώργιο ΛΥΓΓΕΡΙΔΗ.
  1. Ανέγερση αναθηματικής Στήλης προς τιμή των Μικρασιατών Αγωνιστών του 1821 στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου Νικαίας καθώς και μετονομασία της Πλατείας σε: «Πλατεία Αγίου Γεωργίου – Μικρασιατών Αγωνιστών 1821».
  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης καταγγελίας μίσθωσης λόγω μη καταβολής μισθωμάτων για το κυλικείο που βρίσκεται εντός του γηπέδου «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ», στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας Αγ.Ι.Ρέντη.
  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης καταγγελίας μίσθωσης λόγω μη καταβολής μισθωμάτων για το κυλικείο που βρίσκεται εντός του κλειστού γηπέδου καλαθοσφαίρισης επί της οδού Παντειχίου αρ.27 στο λόφο Σελεπίτσαρι, στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας Αγ.Ι.Ρέντη.
  1. Έλεγχος των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2024.
  1. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2024.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΧΤΑΣ

Author

Comments are closed.