Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 74 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το αρ. 67 του Ν3852/20102010 και του αρ. 184 του Ν 4635/2019, σε εφαρμογή του από 11-3-2020 ΠΝΠ

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (ΦΕΚ/Α΄/55), το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν4682/2020 (ΦΕΚ/Α΄/76), της με αρ. Δ1α/ Γ.Π.οικ. 60400/03-10-2021 (ΦΕΚ/Β΄/4577) ΚΥΑ και της με αρ.πρωτ. 69472/24-09-2021 Εγκυκλίου 643 του Υπουργείου Εσωτερικών για την «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» που θα διεξαχθεί την Τρίτη 12-10-2021 και ώρα 9.00 μ.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημαρχείου Νίκαιας (Π.Τσαλδάρη 10, 1ος όροφος) για την λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Author

Comments are closed.