Πρόσκληση 12ης Συνεδρίασης 2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί την  Δευτέρα 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Π.Τσαλδάρη αρ. 10 στη Νίκαια, στον 4ο όροφο, στην Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΣ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ

ΣΤΙΣ 16/12/2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 58857/11-12-2019    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την οριοθέτηση των Λαϊκών Αγορών που διεξάγονται στο Δήμο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη για το έτος 2020”.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη κυκλοφοριακής ρύθμισης ως προς τη στάθμευση στην οδό Πύργου αρ. 16 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη άδειας φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων εντός συγκεκριμένου ωραρίου, κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας TUNING-SHOP GRM.   Ε.Π.Ε., που εδρεύει στην οδό Θείρων αρ. 93 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας –  Αγ.Ι.Ρέντη,

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη χώρου, για προσωρινή στάθμευση   λεωφορείου  μεταφοράς μαθητών στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Ι. Ρέντη.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την  παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης λόγω αναπηρίας, στην οδό Μαβίλη αρ.13 στη Δημοτική Κοινότητα Νικαίας, του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, κατόπιν αιτήσεως του κ. ΤΣΙΜΙΛΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ για τον ΤΣΙΜΙΛΙΩΤΗ ΧΡΗΣΤΟ.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη αναπηρικής θέσης στάθμευσης επί της οδού ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ αρ. 64 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, για το έτος 2020, κατόπιν αιτήσεως του κ. ΣΟΥΒΑΤΖΗ ΚΛΕΟΔΗΜΟΥ ( από αναβολή ).

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη αναπηρικής θέσης στάθμευσης επί της οδού   ΒΟΣΠΟΡΟΥ αρ. 229 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, για το έτος 2020, κατόπιν αιτήσεως του κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη αναπηρικής θέσης στάθμευσης επί της οδού 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ αρ. 6 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, για το έτος 2020, κατόπιν αιτήσεως της κ. ΣΚΛΑΠΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ που αφορά τον σύζυγό της κ. ΜΑΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη αναπηρικής θέσης στάθμευσης επί της οδού ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ αρ. 14 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, για το έτος 2020, κατόπιν αιτήσεως της κ. ΧΙΧΑΡΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑΣ που αφορά το τέκνο της ΝΤΕΣΟΥΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟ.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη αναπηρικής θέσης στάθμευσης επί της οδού ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ αρ. 4 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, για το έτος 2020, κατόπιν αιτήσεως του κ. ΚΑΤΣΙΚΑΝΤΑΜΗ ΙΩΑΝΝΗ.

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη αναπηρικής θέσης στάθμευσης επί της οδού ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ  αρ. 75 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, για το έτος 2020, κατόπιν αιτήσεως του κ. ΦΑΝΤΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑ για τη μητέρα του κ. ΦΑΝΤΑΚΗ ΟΛΓΑ.

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη αναπηρικής θέσης στάθμευσης επί της οδού ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ  αρ. 170 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, για το έτος 2020, κατόπιν αιτήσεως του κ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για το τέκνο του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΗΛΙΑ.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη αναπηρικής θέσης στάθμευσης επί της οδού ΗΛΕΚΤΡΑΣ  αρ. 12 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, για το έτος 2020, κατόπιν αιτήσεως του κ.ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη χώρου διέλευσης 1,20 μ. επί της οδού ΦΡΙΞΟΥ αρ. 5 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, για το έτος 2020, κατόπιν αιτήσεως της κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας κατάληψης πεζοδρομίου 14,07 τ.μ. (6,24 τ.μ. επί της Καισαρείας και 7,83 τ.μ. επί της Βιθυνίας) για το κατάστημα “ΚΑΦΕΝΕΙΟ” που βρίσκεται στην οδό ΒΙΘΥΝΙΑΣ αρ.86 για το έτος 2019, στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας, κατόπιν αιτήσεως της κ. DAJLANI MAJLINDA.

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας κατάληψης πεζοδρομίου 29,50 τ.μ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επί της Πλ.Δημοκρατίας έναντι του καταστήματος “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ” που βρίσκεται στην οδό ΚΟΥΤΑΪΣΗ αρ. 2 & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ για το έτος 2019, στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας, κατόπιν αιτήσεως της κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ.

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας κατάληψης πεζοδρομίου 21,27 τ.μ. για το κατάστημα “ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ” που βρίσκεται στην οδό  ΤΖΑΒΕΛΛΑ αρ. 1 & 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1944 για το έτος 2020, στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας, κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας: “MAGIC FOOD Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ” με εκπρόσωπο τον κ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟ.

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας κατάληψης πεζοδρομίου 10,00 τ.μ. για το κατάστημα “ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ” που βρίσκεται στην οδό Π.ΙΩΑΚΕΙΜ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ αρ. 83 για το έτος 2020, στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας, κατόπιν αιτήσεως του κ. ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ ΑΒΡΑΑΜ.

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας κατάληψης πεζοδρομίου 16,92 τ.μ. για το κατάστημα “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ & ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ)” που βρίσκεται στην οδό Π.ΡΑΛΛΗ αρ. 299 & Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ αρ. 128 για το έτος 2020, στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας, κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας: “ΚΕΒΓΑΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.” με εκπρόσωπο τον κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ.

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας κατάληψης πεζοδρομίου 4,20 τ.μ.(λόγω αντικατάστασης της άδειας κατάληψης πεζοδρομίου από τον κ. ΣΑΡΑΦΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ) για το κατάστημα “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ” που βρίσκεται στην οδό 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1944 αρ. 8 για το έτος 2020, στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας, κατόπιν αιτήσεως της κ. ΧΑΤΖΗΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΟΦΙΑΣ.

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας κατάληψης πεζοδρομίου 5,97 τ.μ. για το κατάστημα “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ” που βρίσκεται στην οδό Π.ΡΑΛΛΗ αρ. 517 για το έτος 2020, στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας, κατόπιν αιτήσεως της κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ.

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας κατάληψης πεζοδρομίου 23,50τ.μ.(11,50τ.μ. επί της Γρ. Λαμπράκη και 12,00τ.μ. επί της Συμμάχων) για το κατάστημα «ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» που βρίσκεται στην οδό ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ  αρ. 54 για το έτος 2020 στη Δημοτική  Κοινότητα Νίκαιας, κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με εκπρόσωπο τον κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ ΑΓΓΕΛΟ.

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας κατάληψης πεζοδρομίου 11,89 τ.μ. για το κατάστημα «ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟ» που βρίσκεται στην οδό ΚΥΠΡΟΥ αρ. 80 για το έτος 2020 στη Δημοτική  Κοινότητα Νίκαιας, κατόπιν αιτήσεως της κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ.

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας κατάληψης πεζοδρομίου 1, 40τ.μ. για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ» που βρίσκεται στην οδό Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ αρ. 253 για το έτος 2020 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας, κατόπιν αιτήσεως του κ. ΚΙΟΥΡΤΣΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ.

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας κατάληψης πεζοδρομίου 8,00τ.μ. για το κατάστημα «ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ» που βρίσκεται στην οδό ΚΥΠΡΟΥ αρ. 70 για το έτος 2020 στη Δημοτική  Κοινότητα Νίκαιας, κατόπιν αιτήσεως του κ. ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ.

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έκδοση ή μη άδειας κατάληψης πεζοδρομίου 3,00 τ.μ. για το κατάστημα “ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ που βρίσκεται στην οδό ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ αρ. 74 για το έτος 2020, στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας, κατόπιν αιτήσεως του κ. ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ.

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έκδοση ή μη άδειας κατάληψης πεζοδρομίου 17,25 τ.μ. για το κατάστημα “ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ” που βρίσκεται στην οδό ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ αρ. 277 (πρώην 235) για το έτος 2020, στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας, κατόπιν αιτήσεως του κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΒΒΑ.

28. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έκδοση ή μη άδειας κατάληψης πεζοδρομίου 30,00 τ.μ. για το κατάστημα “ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ” που βρίσκεται στην οδό ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ αρ. 68 για το έτος 2020, στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας, κατόπιν αιτήσεως του κ. ΔΡΕΤΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ.

29. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έκδοση ή μη άδειας κατάληψης πεζοδρομίου 16,20 τ.μ. για το κατάστημα “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ” που βρίσκεται στην οδό ΜΥΣΤΡΑ αρ. 14 για το έτος 2019, στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας, κατόπιν αιτήσεως του κ. ΚΟΥΝΤΟΥΝΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.

30. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της ανανέωσης άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου 3,41 τμ στο δικαιούχο περιπτέρου κο Αβιζιώτη Σταύρο, για το κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου ,που βρίσκεται  στην οδό Γερβ. Γρεβενών 2 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας  του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2020.

31. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της ανανέωσης άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου   3,74 τμ (1,70μ Χ 2,20μ) στη δικαιούχο περιπτέρου κα Αθανασάκου Γεωργία, για το κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου που βρίσκεται  στην οδό Φλέμινγκ και Καμπάνη επί της Πλατείας Αγ. Ι. Ρέντη, στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Ι. Ρέντη του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος  2020.

32. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της ανανέωσης άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου 4,00 τμ στη δικαιούχο περιπτέρου κα Γιώτη Μαρία, για το κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου ,που βρίσκεται  στην οδό Π. Ράλλη και Σολωμού επί της Πλατείας Δαβάκη στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας  του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2020.

33. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της ανανέωσης άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου 3,80 τμ στη δικαιούχο περιπτέρου κα Ηλιοπούλου Ιωάννα, για το κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου ,που βρίσκεται  στην οδό Π. Ράλλη 258 και Μούγλων στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας  του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2019.

34. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της ανανέωσης άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου 4,00 τμ στη δικαιούχο περιπτέρου κα Καλέργη Ειρήνη, για το κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου ,που βρίσκεται  στην οδό Πλατεία Αναλήψεως 1 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2020.

35. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της ανανέωσης άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου 4,00 τμ στη δικαιούχο περιπτέρου κα Καμηνάρη Σοφία, για το κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου ,που βρίσκεται  στην οδό Ν. Μπελογιάννη 99 (έναντι 4ου Λυκείου Νίκαιας) στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας  του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2020.

36. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της ανανέωσης άδειας άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου 4,00 τμ στο δικαιούχο περιπτέρου κο Κουμπιό Νικόλαο, για το κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου ,που βρίσκεται  στην οδό Γρ. Λαμπράκη 316 (έξωθεν 26ου Δημοτικού Σχολείου) στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας  του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2019.

37. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου 4,00 τμ στο δικαιούχο περιπτέρου κο Μαντζουράνη Παναγιώτη, για το κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου που βρίσκεται  στην οδό Λεωφ. Φλέμινγκ 31 στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Ι. Ρέντη του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2020.

38. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της ανανέωσης άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου 14,00τμ στο μισθωτή κο Αγορά Ορέστη, για το περίπτερο που εκμεταλλεύεται στην οδό Ν. Μπελογιάννη 99 (έναντι 4ου Λυκείου) στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας  του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2020.

39. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της ανανέωσης άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου 14,00 τμ στην εταιρεία ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΕΜΜ.- ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ Μ. Ο.Ε, για το περίπτερο που εκμεταλλεύεται στην οδό Π. Ράλλη & Σολωμού στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Ι. Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2020.

40. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έκδοση ή μη άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου 14,00 τμ στο μισθωτή Λαουλάκο Αλέξανδρο-Ιωάννη  που μισθώνει περίπτερο με τη δυνατότητα πώλησης ανθέων, κεριών και σμύρνων, έξωθεν του Γ΄ Νεκροταφείου στη θέση Νο:3 (δεξιά της εισόδου) στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2019.

41. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έκδοση ή μη άδειας   χρήσεως κοινόχρηστου χώρου 14,00 τμ στο μισθωτή Λαουλάκο Αλέξανδρο-Ιωάννη  που μισθώνει περίπτερο με τη δυνατότητα πώλησης ανθέων, κεριών και σμύρνων, έξωθεν του Γ΄ Νεκροταφείου στη θέση Νο:4 (δεξιά της εισόδου) στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2019.

Comments are closed.