ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ                                                                                       Νίκαια:23.11.2022

Ταχ. Δ/νση: Βουρνόβα 35 & Κ.Παλαμά 71                                                                                   Αρ.Πρωτ.: 47

Ταχ. Κώδικας: 18452  ΝΕΑΠΟΛΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΡΟΥΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Τηλ. : 210.4926445

213.130.1808

e-mail: enotita_nikaias@nikaia-rentis.gov.gr

 

                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  11ης    ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

                                ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΝΙΚΑΙΑΣ

 

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη  11η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/07.06.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/τ. Α΄/19.07.2018), με την από 11.03.2020 ΠΝΠ ΄΄ Κατεπείγοντα μέτρα  αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (Φ.Ε.Κ. τ.Α΄55) και με τη με αρ. πρωτ.: 20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και με το αρθρ. 12 της κοινής υπουργικής  απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30612/16.05.2020 (τ.Β΄/1869) και της παρ. 3 του αρθρ. 14 της κοινής υπουργικής απόφασης αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23.05.2020 (τ.Β΄/1989) και τη με αρ.πρωτ.: 33282/29.05.2020 εγκύκλιο 163 του Υπουργείο Εσωτερικών, την  Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 18:00 μ.μ., στο Γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας ( Βουρνόβα 35 & Κ.Παλαμά 71 )  για τη  λήψη αποφάσεων των  κάτωθι θεμάτων:

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.nikaia-rentis.

gov.gr)

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                     ΑΝΝΑ ΑΙΓΙΝΙΤΗ

 

 

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

                               ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

          ΤΗΣ    11ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ   ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ    ΣΤΙΣ 28.11.2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:47/23.11.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Θέμα 1ο : «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάργηση της οδού Αρχιμήδους στην Α΄ Λαϊκή Αγορά Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ιωάννη Ρέντη και τροποποίηση των αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με αριθμό 347/2019 και 102/29.03.2022 »

Θέμα 2ο: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Παράταση ή μη άδειας ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων  στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας  (CAFE – SHISHA BAR) » τoυ κ. Γεώργιου Πρελασαϊ   επί της οδού Γορδίου   αρ. 3Α  στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας»

 

 

 1. Δήμαρχος – κ. Γιώργος Ιωακειμίδης
 2. Αντιδήμαρχος Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής – Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – κ. Μάλαμα Αφροδίτη.
 3. Γενική Γραμματέας – κ. Νέλλη – Κανέλλα Παπαχελά
 4. Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Νίκαιας – κ. Άννα Αιγινίτη
 5. Τούντας Κανέλλος – Επικεφαλής του Συνδυασμού:

 «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΝΙΚΑΙΑ και τον ΡΕΝΤΗ»

 1. Κατηφές Παναγιώτης – Επικεφαλής του Συνδυασμού:

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΙΚΑΙΑΣ

-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ»

 1. Κώστας Παπαδόπουλος – Επικεφαλής του Συνδυασμού:

«ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΡΕΝΤΗ – ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ»

 1. Κατερίνα Θωΐδου – Επικεφαλής του Συνδυασμού:

«ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΙΑ ΤΗΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ»

 1. Αγγελή – Μπαλούρδου Ελένη (Αντιπρόεδρος )
 2. Χατζηπαυλίδου Ευαγγελία (Τακτικό μέλος)
 3. Μαζαράκης Νικόλαος (Τακτικό μέλος)
 4. Σάμιος Ηλίας (Τακτικό μέλος)
 5. Νικητίδης Ευγένιος (Τακτικό μέλος)
 6. Ισαακίδου Κυριακή (Τακτικό μέλος)
 7. Κιούση Παρασκευή (Τακτικό μέλος)

    16.Τσίτουρας Δημήτριος (Τακτικό μέλος)

 1. Γαλανοπούλου Βασιλική (Τακτικό μέλος)
 2. Λαζοπούλου Ιωάννα (Τακτικό μέλος)
 3. Βαΐτση Μαριάνθη – Καλυψώ (Τακτικό μέλος)
 4. Αμπατζόγλου Εμμανουήλ (Τακτικό μέλος)
 5. Δημάκη Μαρία (Τακτικό μέλος)
 6. Λουΐζου Άννα-Μαρία (Τακτικό μέλος)

 

Author

Comments are closed.