Σας καλούμε σε Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 74 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το αρ. 67 του Ν3852/20102010 και του αρ. 184 του Ν 4635/2019, σε εφαρμογή του από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (ΦΕΚ/Α΄/55), το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν4682/2020 (ΦΕΚ/Α΄/76), και της με αρ.Δ1α/ Γ.Π.οικ. 53950/04-09-2021 (ΦΕΚ/Β΄/4054) ΚΥΑ, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 09-09-2021 και ώρα 8.30 μ.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημαρχείου Νίκαιας (Π.Τσαλδάρη 10, 1ος όροφος).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Comments are closed.