Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 74 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το αρ. 67 του Ν3852/20102010, σε εφαρμογή του Ν.4940/2022 (ΦΕΚ Α΄/112), της με αρ. πρωτ. 39456 / 15-6-2022 Εγκυκλίου 380 του Υπουργείου Εσωτερικών, της με αρ. πρωτ. 39167 / 2-6-2022 Εγκυκλίου 375 του Υπουργείου Εσωτερικών για την λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου και του αρ.78 του Ν. 4954 / 2022 (ΦΕΚ 136 /Α΄/ 9-7-2022), που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 19-1-2023 και ώρα 8.00 μ.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημαρχείου Νίκαιας (Π.Τσαλδάρη 10, 1ος όροφος) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 2023

Comments are closed.