Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη 1η Συνεδρίαση του Σώματος δια περιφοράς, την Παρασκευή 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 με ώρα έναρξης την 10:00 και ώρα λήξης την 12:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α΄/87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ/Α΄/133), με την από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του  κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ/Α΄/55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν4682/2020 (ΦΕΚ/Α΄ /76), την με αρ. πρωτ: 18318/13-3-2020
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την με αρ. πρωτ: 20930/31-03-2020 εγκύκλιο 40 του
Υπουργείου Εσωτερικών, την με αρ. πρωτ. 33282/29-5-2020 εγκύκλιο 163 του Υπ. Εσωτερικών, την με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ:71352/6-11-2020 (ΦΕΚ/Β΄/4899) κοινή υπουργική απόφαση καθώς και την με αρ.πρωτ. 77233/13-11-2020 εγκύκλιο 426 του Υπουργείου Εσωτερικών & την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060/15.01.2021 (ΦΕΚ 89/16.01.2021 τεύχος Β’). Αποστείλατε ηλεκτρονικά τη συμμετοχή σας και την ψήφο σας με e-mail από 10:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: epitropi_p_zois@nikaia-rentis.gov.gr για τη λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab
Author

Comments are closed.