Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης 2020

Σύμφωνα με:

1.Τις διατάξεις των άρθρων 83,86,88 παρ. 3 και 89 του Ν. 3852/2010 ΄΄ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης ΄΄

όπως αυτές αντικαταστάθηκαν  από τον Ν. 4555/19.07.2019 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2019)  ΄΄Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι ΄΄

2.Την με αριθμ.88/21.08.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α. – Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Α΄ Βαθμού με θέμα: ΄΄ Λειτουργία  Κοινοτήτων ΄΄

3.Τα σχετικά εισηγητικά έγγραφα από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα  οποία επισυνάπτουμε.

Σας γνωρίζουμε ότι, στις  28 του μηνός   Ιανουαρίου  έτους 2020  ημέρα   Τρίτη και ώρα 7:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η 1η Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νίκαιας επί της οδού Βουρνόβα 35 & Κ.Παλαμά 71 – Νεάπολη  και ως εκ τούτου καλείστε  να παρευρεθείτε για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.nikaia-rentis.gov.gr)

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ ΑΙΓΙΝΙΤΗ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΤΙΣ 28.01.2020

Θέμα 1ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόταση προς έγκριση ή μη για την εκ περιτροπής στάθμευση στην οδό Καντακουζηνού στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας.

Θέμα 2ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως προς την προτεραιότητα οχημάτων της οδού Κυζίκου  ως προς τις κάθετες προς αυτήν οδούς στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας.

Θέμα 3ο: Παράταση ή μη άδειας ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων  στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση  αναψυχής & προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών» του κ. Γεώργου Μπέση  επί της οδού  Παναγή Τσαλδάρη  αρ. 4 & Αλατσατών    στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας.

Θέμα 4ο: Παράταση ή μη άδειας ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων  στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Εστιατόριο -Σνακ μπαρ» του κ. Ευάγγελου Καλημέρη  επί της οδού  Ολύμπου  αρ. 15 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας.

Θέμα 5ο: Παράταση ή μη άδειας ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων  στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση  μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος» της κ. Αικατερίνης Νικολακάκη  επί της οδού  Ολύμπου  αρ. 19    στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας.

Θέμα 6ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διαχείριση των κενωθέντων περιπτέρων στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη

Author

Comments are closed.