Πρόσκληση σύγκλησης 6ης συνεδρίασης

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 3η του μηνός Μαρτίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  6ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 Θέμα 1ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση προσλήψεων προσωπικού για το έτος 2020 με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας οχτώ (8) μηνών, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πρασίνου.

Θέμα 2ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση προσλήψεων προσωπικού για το έτος 2020 με σύμβαση εργασίας Μίσθωσης Έργου, διάρκειας έως ένα (1) έτος, με κάλυψη δαπάνης από τους ΚΑΠ, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδείας, Βιβλιοθηκών και Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Θέμα 3ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση προσλήψεων προσωπικού για το έτος 2020 με σύμβαση εργασίας Μίσθωσης Έργου διαφόρων ειδικοτήτων, διάρκειας έως  ένα (1) έτος, ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αθλητισμού.

Θέμα 4ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση προσλήψεων προσωπικού για το έτος 2020 με σύμβαση εργασίας Μίσθωσης Έργου Καθηγητών Μουσικής Αγωγής (διαφόρων ειδικοτήτων), διάρκειας έως  ένα (1) έτος, ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού.

Θέμα 5ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση προσλήψεων προσωπικού για το έτος 2020 με σύμβαση εργασίας Μίσθωσης Έργου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, διάρκειας έως ένα (1) έτος, ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού.

Θέμα 6ο : Απόφαση σχετικά με την εξωδικαστική ή μη επίλυση διαφορών μεταξύ του Δήμου και της κας. Κατσιγιάννη Ειρήνης.

Θέμα 7ο : Απόφαση σχετικά με την εξωδικαστική ή μη επίλυση διαφορών μεταξύ του Δήμου και της κας. Βλάχου Δέσποινας.

Θέμα 8ο : Απόφαση σχετικά με την εξωδικαστική ή μη επίλυση διαφορών μεταξύ του Δήμου και κ. του κ. Αλέξιου Χαιτά.

Θέμα 9ο : Απόφαση σχετικά με τη χορήγηση ή μη, εντολής για άσκηση αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας ακινήτου που βρίσκεται στο Ο.Τ.127 της περιοχής «Ελαιώνα. ( αιτών: ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ )

Θέμα  10 ο:  Απόφαση σχετικά με την γνωμοδότηση για ανάθεση δικαστικής υπόθεσης του Δήμου σε εξειδικευμένο Δικηγόρο ( Αγωγή ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ) η οποία είχε οριστεί να συζητηθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς την 9-1-2020 και αναβλήθηκε για την 2-4-2020.

Θέμα 11ο  : Απόφαση σχετικά με την γνωμοδότηση για ανάθεση δικαστικής υπόθεσης του Δήμου σε εξειδικευμένο Δικηγόρο ( υπόθεση  ΔΗΜΟΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ κλπ- ΓΑΚ 10210 ) περί καθορισμού συζήτησης Αίτησης προσδιορισμού προσωρινής τιμής μονάδας ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Πειραιώς  την 9-3-2020, ύστερα από αναβολή.

Θέμα 12ο Απόφαση σχετικά με την  γνωμοδότηση για ανάθεση δικαστικής υπόθεσης του Δήμου σε εξειδικευμένο Δικηγόρο ( υπόθεση  ΔΗΜΟΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ κλπ- ΓΑΚ 10203 ) περί καθορισμού συζήτησης Αίτησης προσδιορισμού προσωρινής τιμής μονάδας  ενώπιον του  Μον. Πρωτοδικείου Πειραιώς  την 9-3-2020, ύστερα από αναβολή.

Θέμα 13ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση των Τεχνικών Απαιτήσεων, την κατάρτιση και την σύνταξη των όρων διακήρυξης, για την διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς  Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) και Λιπαντικών ειδών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για δυο (2) έτη», ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους €1.234.917,64, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ΜΕΡΙΣΜΕΝΟ στα έτη 2020, 2021, 2022 των προϋπολογισμών εξόδων, οικονομικών  ετών 2020, 2021, 2022 του Δήμου.

Θέμα 14ο : Απόφαση σχετικά με την παραχώρηση χρήσης του κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» στον ερασιτέχνη αθλητικό σύλλογο «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ», για την αγωνιστική περίοδο 2020.

Θέμα 15ο : Απόφαση σχετικά με τη σύσταση Παγίας Προκαταβολής του Οικονομικού έτους 2020, σε βάρος του KA εξόδων 00.8251.0002 «Παγία Προκαταβολή Κοινότητας Νίκαιας», του Προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη οικονομικού έτους 2020.

Θέμα 16ο : Απόφαση σχετικά με την σύσταση Παγίας Προκαταβολής του Οικονομικού έτους 2020,  σε βάρος του KA εξόδων 00.8251.0003 «Παγία Προκαταβολή Κοινότητας Αγ.Ι.Ρέντη», του Προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, οικονομικού έτους 2020.

Author

Comments are closed.