Πρόσκληση σύγκλησης 5ης συνεδρίασης

 

Καλείστε να προσέλθετε στην έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 26η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7-6-2010).

 

Η σύγκληση της έκτακτης συνεδρίασης κρίνεται επείγουσα και αναγκαία λόγω αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Νίκαιας –Αγ. Ιωάννη Ρέντη (ΔΗΚΕΝΙΡ -ΝΠΙΔ).

Σε πιθανή απουσία σας, παρακαλούμε ειδοποιήστε το αναπληρωματικό σας μέλος.

 

Οι εισηγήσεις των θεμάτων της συνεδρίασης θα σταλούν σε όλα τα τακτικά μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Author

Comments are closed.