Πρόσκληση σύγκλησης 37ης έκτακτης συνεδρίασης 2019

 

Καλείστε να προσέλθετε στην έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 11η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7-6-2010).

Η σύγκληση της έκτακτης συνεδρίασης κρίνεται επείγουσα και αναγκαία εν όψει της συμμετοχής του Δημάρχου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη Γιώργου Ιωακειμίδη στη γενική συνέλευση των Δήμων – Μελών του «Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδας Περιόδου 1940-1945 «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ» και των εκδηλώσεων τιμής και μνήμης του Μαρτυρικού Ολοκαυτώματος του Δήμου Καλαβρύτων στις 13 & 14 Δεκεμβρίου 2019.

        

Σε πιθανή απουσία σας, παρακαλούμε ειδοποιήστε το αναπληρωματικό σας μέλος. Οι εισηγήσεις των θεμάτων της συνεδρίασης θα σταλούν σε όλα τα τακτικά μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 Η παρούσα θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.nikaiarentis.gov.gr)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ

Author

Comments are closed.