Ο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου  79 του Ν. 3463/2006, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς καθώς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

 

” Έγκριση της με αριθμό 14/2020 μελέτης του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη με τίτλο  ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΕΖΩΝ – ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ κα όλων των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που απορρέουν από αυτήν”, το οποιο εμπίπτει στην παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006.

 

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, Τμήμα Συγκοινωνιακών και κυκλοφοριακών μελετών, όπου και υπάρχει ο πλήρης φάκελλος του θέματος. Αρμόδιος Κων/νος Βαλής, τηλέφωνο 213 2075 259.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν της παρατηρήσεις και προτάσεις τους στο e-mail : dtexniki@nikaia-rentis.gov.gr ή στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου (Γ. Γρεβενών  5-7) έως την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021  και ώρα  12:00.

Author

Comments are closed.