Σας ενημερώνουμε ότι με τη με αριθμ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/938/οικ.1598 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών άρχεται ο Α΄κύκλος κινητικότητας 2022 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας. Τα αιτήματα των φορέων για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και αναγκών με απόσπαση αναρτήθηκαν στον σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr.

Κατόπιν των ανωτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος, που έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4440/2016, δύναται να υποβάλει αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή και απόσπαση του για προσωρινή κάλυψη αναγκών έως και την 17η Απριλίου 2022.

Σε αυτό το πλαίσιο συμμετέχει και ο Δήμος Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη  και παρακάτω σας παραθέτουμε τις θέσεις που μπορείτε να αιτηθείτε:

 

Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης Κλάδος
1 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
3 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
4 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
5 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
6 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
7 ΤΕ ΗΘΟΠΟΙΩΝ – ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ
8 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
9 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
10 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
11 ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
12 ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
13 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
14 ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ
15 ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ
16 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
17 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
18 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
19 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ
20 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
21 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
22 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ
23 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΞΥΛΟΥΡΓΩΝ
24 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ
25 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
26 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ
27 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
28 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
29 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΩΝ)
30 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (JCB)
31 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
32 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
33 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
34 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
35 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ
36 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ
37 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ
38 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ
39 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ
40 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
41 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
42 ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ
43 ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ
44 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ

 

 

Author

Comments are closed.