Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί όσους ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Μητρώο Τομεαρχών των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών (ΚΠΚ) κατά τη χρονική περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2021. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως και την 24η ώρα της 12ης Ιουλίου 2021.  Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Τομεαρχών έχουν μόνον φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας από 18 έως 67 ετών. H Απογραφή Κτιρίων θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικά μέσα (tablets) γι’ αυτό και η ευχέρεια στο χειρισμό tablet αποτελεί προαπαιτούμενο για την εγγραφή στο Μητρώο.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Comments are closed.