ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων με αρ. Κυκλ. ΚΗΥ 6539,ΚΗΥ 5958 » για ένα μήνα για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη .

Author

Comments are closed.