Σας καλούμε να συμμετέχετε σε Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη που θα διεξαχθεί δια ζώσης την Δευτέρα 22 Απριλίου 2024 και ώρα 8.30 μ.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Νίκαιας (Γερβασίου Γρεβενών 5-7, 1οςόροφος), κατ’ άρθρο 67Α του Ν. 3852/2010 ως προστέθηκε στο άρθρο αρ. 7 του Ν 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α΄/06-10-2023), σε εφαρμογή της με αρ. πρωτ. 8182/26-01-2024 Εγκυκλίου 98 (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής θεμάτων η Πέμπτη 18 Απριλίου 2024.

Ημερήσια διάταξη θα καταρτιστεί σε συνέχεια της υποβολής των θεμάτων, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη.

Author

Comments are closed.