Η Αστική Εταιρία Ψυχοκοινωνικών Μελετών

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

άτομα με αυτισμό ηλικίας 15 έως 40 ετών να υποβάλλουν αίτηση με σκοπό την κάλυψη τριών κενών θέσεων στο πλαίσιο της πράξης  <<ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ/ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ>>

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Author

Comments are closed.