ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας που αφορά τον «Έλεγχο και την Πιστοποίηση των παιδικών χαρών, από διαπιστευμένο φορέα, που βρίσκονται στο Δήμο Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη», με διάρκεια υλοποίησης έως 31/12/2021».

Author

Comments are closed.