Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας που αφορά την «Συντήρηση και επισκευή των πλυστικών μηχανημάτων υψηλής πίεσης του τεχνικού εξοπλισμού του Τμήματος Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη»,με διάρκεια υλοποίησης δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την έκδοση της σχετικής απόφασης Αντιδημάρχου.

Author

Comments are closed.