ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια Χημικών υλικών για τις ανάγκες των κολυμβητικών δεξαμενών ΔΑΚ – ΠΛΑΤΩΝ του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη», με διάρκεια υλοποίησης 1 (ένα) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.

Author

Comments are closed.