ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια Φωτιστικών ειδών Εορταστικού Διακόσμου έτους 2020», με διάρκεια υλοποίησης 1 (ένα) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.

Author

Comments are closed.