ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια Φρέσκου γάλακτος», για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016), με διάρκεια υλοποίησης 4 (τέσσερις) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Author

Comments are closed.