Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος», με διάρκεια υλοποίησης ενός (1) μήνα από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου ή σε κάθε περίπτωση έως την ολοκλήρωση του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού, για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Author

Comments are closed.