ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια Υλικών για την Συντήρηση Αρδευτικών Δικτύων».

Comments are closed.