Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια τριών (3) κουβουκλίων φύλαξης για εξωτερικούς χώρους του Δήμου».

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθειας για το σύνολό της μέχρι την Τρίτη 23/06/2020 και ώρα 13:00, βασισμένη στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 10589/11-03-2020 Τεχνική Περιγραφή – Ενδεικτικό Προϋπολογισμό του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας Καθαριστριών Εσωτ. Χώρων της Διεύθυνσης Διοίκησης, ποσού ύψους € 14.999,04 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ https://drive.google.com/file/d/1rdSN0p_0unwAvftcu9G7A0UU8sbyhkkx/view?usp=sharing

Comments are closed.