ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια Ηλεκτρικών Ειδών για τον Εξοπλισμό του 2ου Βρεφικού σταθμού Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη».

Author

Comments are closed.