ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια αντλιών και πιεστικών για τις γεωτρήσεις, με διάρκεια υλοποίησης τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ,για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Άρδευσης της  Διεύθυνσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος του Δήμου».

Author

Comments are closed.