ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών συσκευών ταχογράφων», για 1 (ένα) έτος, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Διαχ/σης & Κίνησης Οχημάτων της  Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου

Author

Comments are closed.