ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας που αφορά την «Ομαδική ασφάλιση νηπίων και βρεφών των Παιδικών και Βρεφικών Σταθμών του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη», με διάρκεια υλοποίησης έως 31-7-2021, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης, της  Διεύθυνσης Παιδείας, Βιβλιοθηκών & Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

                                              

Author

Comments are closed.