Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας που αφορά την «Κομποστοποίηση κλαδιών και πράσινων υλικών», με διάρκεια υλοποίησης 1 (ένα) μήνα, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Μελετών & Έργων Πρασίνου της  Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου..

Author

Comments are closed.