ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την  παροχή υπηρεσίας που αφορά την «Διαγράμμιση οδοστρωμάτων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη», με διάρκεια υλοποίησης 6 (έξι) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Author

Comments are closed.