Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας που αφορά την «Ασφάλιση νηπίων ». με
διάρκεια υλοποίησης έως 31-07-2023 , για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Διοικητικής
Υποστήριξης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Author

Comments are closed.