Ο Δήμος Νίκαιας- Aγ. I. Ρέντη συμμετέχει στο διακρατικό πρόγραμμα ORIENT 8, το οποίο έχει ως στόχο την εφαρμογή ενός μοντέλου «έξυπνου κοινωνικού mentoring» για νεοεισερχομένους μετανάστες και πρόσφυγες στην Ελλάδα.

Μία ομάδα εθελοντών μεντόρων θα υποστηρίξει ανθρώπους που προσπαθούν να γνωρίσουν καλύτερα την κοινότητα και τη γειτονιά τους, μέσα από τη δημιουργία υποστηρικτικών σχέσεων, τη σύνδεση με την τοπική κοινότητα, την ανάπτυξη μηχανισμών ένταξης και την αξιοποίηση καινοτόμων εργαλείων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες:

  • θα εκπαιδευτούν στα εργαλεία, τη μεθοδολογία και την όλη λογική του προγράμματος,
  • θα περάσουν από μία διαδικασία «matching», για την βέλτιστη σύνδεση τους με ωφελούμενους/ες και
  • θα έχουν την ευκαιρία να χτίσουν μια σχέση δημιουργικής και ουσιαστικά υποστηρικτικής συμπόρευσης με ανθρώπους που έχουν ανάγκη να λάβουν ενημέρωση και να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες ένταξης στην πόλη και την κοινότητα που ζουν.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όσοι/ες ενήλικοι/ες συμπολίτες μας ενδιαφέρονται να δώσουν χρόνο και δέσμευση στη χρήση δημιουργικών εργαλείων και τρόπων δουλειάς με ανθρώπους, ανεξαρτήτως επαγγελματικής ειδικότητας και εμπειρίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση ενδιαφέροντος, απευθύνεστε στο

2132004868 κα Αλεξάνδρα Χουζάμ

και στο orient8.gr@gmail.com.

To πρόγραμμα θα εφαρμοστεί παράλληλα στους Δήμους Sala (Σουηδία) και Mechelen (Βέλγιο).

Comments are closed.