ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια ξυλείας», για 1 (ένα) έτος, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Συντήρησης Δημοτικών, Σχολικών Κτιρίων και Βασικών Υποδομών της  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Author

Comments are closed.