ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια που αφορά « Προμήθεια μικρών  κάδων  απορριμμάτων  εξωτερικών χωρών ».

Comments are closed.