ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια ενός υδραυλικού καταστροφέα κλαδιών & χόρτων και ενός κάδου βιομηχανικού με υδραυλικές αρπάγες για τους φορτωτές τύπου CASE 221F», με διάρκεια υλοποίησης 4 (τέσσερις) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Author

Comments are closed.