ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (απορρυπαντικά –σαπούνια και άλλα είδη) του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας Καθαριστριών Εσωτ. Χώρων της Διεύθυνσης Διοίκησης του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για την  κάλυψη εξαιρετικά επειγουσών αναγκών που προέκυψαν κατόπιν της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».

Author

Comments are closed.