ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια ειδικών αυτοκόλλητων για την ειδοποίηση της απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων».

Comments are closed.