ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού αποχιονισμού για την αντιμετώπιση προβλημάτων που μπορεί να προκληθούν στους δημότες Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη», με διάρκεια υλοποίησης ένα (1) έτος από την σχετική Απόφαση Ανάθεσης.

Author

Comments are closed.