Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού αποχιονισμού για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκληθούν στη ζωή των Δημοτών λόγω παγετού και χιονοπτώσεων», με διάρκεια υλοποίησης 1 (ένα) έτος από την υπογραφή της σύμβασης

Comments are closed.