ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την  παροχή υπηρεσίας που αφορά τον «Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο Οχημάτων ΚΤΕΟ, έκδοση καρτών καυσαερίων και τυχόν τέλη επανελέγχου των οχημάτων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη», με διάρκεια υλοποίησης έως 31/12/2021.

Author

Comments are closed.